Paradism

ברוכים הבאים לפרדיזם

טכנולוגיה יכולה לשחרר את האנושות מהעבדות לכסף ולעבודה .
פרדיזם היא מערכת פוליטית שתוביל את האנושות בבטחה, אל עבר השינויים שיולידו גן עדן אמיתי על כדור הארץ.
היא מבוססת על טכנולוגיות חדשות, כמו רובוטיקה, הנדסה גנטית וננו-טכנולוגיה.
כל הייצור, כלי העבודה, שירותים ומשאבים היכולים להיות יעילים מבלי מעורבות של בני אדם יכולים להיות מולאמים.
הלאמת כל הייצור, הכלים והשירותים המסופקים על ידי רובוטים ייגרמו להתיישנות הכסף מאחר ומוצרים אלו, שירותים וכלים יכולים כעת להיות בחינם.
(קרא עוד)

עולם ללא עבודה

אנשים לא רוצים יותר מקומות עבודה, הם רוצים יותר חופש. מטרתו של פרדיזם היא לתת את כל העבודות למכונות ולשחרר את בני האדם מהעבודה הכפויה שלהם. גן העדן ממנו נהנה אחוז בודד שמרוויח מהטכנולוגיה, כעת יכול לשרת את שאר 99% הנותרים.
הרווחים הבאים מהתפוקה העולה יחולקו מחדש לכולם ולא רק למעטים.

עולם ללא כסף

כשכל הייצור והשירותים יינתנו לרובוטים ויהפכו זמינים לכולם, לא יהיה עוד צורך בכסף.
המשאבים יהיו משותפים וינוצלו בתבונה על מנת להעניק לכולם את הנוחות, הבריאות והפנאי להם הם זכאים.
דבר לא ייסחר עבור מחיר. יצירותיהם או תרומותיהם של כולם יוצעו לאחרים. אהבה תהפוך למטבע החדש.


News Articles

  • נובמבר 22, 2012
    Michio Kaku explains how the impossibility to produce abundance has led all utopia to failure. The replicator, the ultimate machine that can assemble any object atom by atom, is finally about to change that.
  • נובמבר 3, 2012
    We are not softwired for aggression and self-interest. We are actually softwired to be empathic towards others. We are sociable beings seeking to belong, seeking to love and be loved.

עולם ללא ממשלה

בגן עדן אין מדינות כי אין גבולות. אין בתי כלא כי אין משטרה. אין פוליטיקאים כי אין ממשלה.
בן אדם לא יכול להיהפך לעבד, לחפץ או לכבשה. זה פשע נגד האנושות.
האדם לא יכול להיות נשלט על ידי אף אחד אחר מלבד הוא עצמו. האדם הוא השליט של חייו, היוצר של גורלו.


קיימות עולמית

המלחמה בזיהום היא עניין פעוט ערך בעיני המערכת הכלכלית הנוכחית שלנו, שבה מקסום הרווח נוכח בכל החלטה. היא הופכת לדאגה רק כשזה כבר מאוחר מדי.
בריאותם ורווחתם של בני האדם וכלל צורות החיים הינן בעדיפות הגבוהה ביותר אם לא היחידה של פרדיזם.
משאבים יושקעו בראש ובראשונה לתיקון כדור הארץ ולהפיכתו לבטוח ונקי עבור כול צורות החיים.
זה מרמז על פירוז מיידי, חד צדדי ומלא, יחד עם פירוק והחרמה, של כלל כלי הנשק שתוכננו להרוג או לפצוע בני אדם.

Contact Us