Paradism

אודות

עולם ללא כסףכשכל הצרכים האנושיים יטופלו על ידי מחשבים ורובוטים וכל המוצרים ייוצרו בשפע, לא יהיה צורך בכסף.
מערכת הכסף יכולה להתקיים רק במצב של מחסור.
על מנת לשרוד במערכת הכסף הסוכנים הכלכליים מנסים בכל כוחם לשמור על מחירים גבוהים על ידי הנצחת מדיניות החוסר דרך הגבלת ייצור, השבתה מתוכננת, צרכנות, פרוטקציוניזם, רישוי וכו'...

כסף הוא דרך ליצירת מחסור

הבעיה בפניה אנו ניצבים אינה של יצירת שפע, אלא בהפצתו של שפע זה. עלינו להזמין את כולם לשולחן הגדול ולשתף. כאשר אנשים מאבדים את מקור ההכנסה שלהם יחד עם עבודתם, העלייה בפריון צריכה להעניק להם איכות חיים זהה אם לא גבוהה יותר.

אין כל סיבה ליפול לעוני בהתחשב ברמת הטכנולוגיה שיש לנו כעת

טכנולוגיות הייצור שלנו מתקדמות מהר. הן נושאות בחובן את היעלמות הכסף.
מכונות שיכולות לייצר כל חפץ בכל צורה כבר קיימות במציאות. היום, המכונות הללו יכולות לספק לכולם את כל הצרכים ומוצרי היוקרה בזמן מאוד קצר... וכמעט ללא עלות. בקרוב הכול החל ממפתחות ברגים למכוניות ספורט יוכלו להיות מיוצרים לפי דרישה, במקום ובחינם.
פרדיזם יביא את הפיתוח של ננוטכנולוגיה לאחד מהנושאים הראשונים שבראש סדר העדיפויות. ננו-משכפלים או ננו-בוטים יעוצבו להרכיב על דבר אטום אחר אטום. הם ישתמשו בחומרים שיופקו ישירות מן הקרקע הם יוכלו לשכפל כל חפץ כולל האוכל, ויהפכו את מנות האוכל למתכוני הבחירה שלנו.
לבקשתנו, מזון יהיה מסונתז לטעמים ולמרקמים הרצויים. זה יהיה זהה או העתק משופר של המקבילה הטבעית.
אדמות חקלאיות ישובו למצבן הטבעי או שיפותחו לצורך תרבות הפנאי להנאתנו.
כשהכסף ייעלם, הכול יהיה מוצע, והערך האמיתי של הדברים יימדד על ידי האהבה של אלה שנותנים.

טכנולוגיה שמה סוף לעבדותנו לעבודה וכסףעולם ללא עבודה
עולם ללא כסף
עולם ללא ממשלה
קיימות עולמית
עולם ללא מחלות
גן עדן עולמי