Paradism

אודות

עולם ללא ממשלה


בגן עדן אין מדינות כי אין גבולות. אין בתי כלא כי אין משטרה. אין פוליטיקאים כי אין ממשלה.
בן אדם לא יכול להיהפך לעבד, לחפץ או לכבשה. זה פשע נגד האנושות.
האדם לא יכול להיות נשלט על ידי אף אחד אחר מלבד הוא עצמו. האדם הוא השליט של חייו, היוצר של גורלו.
היכולת לארגן את עצמנו בחברה הרמונית אינה נובעת מקיומה של ממשלה. לאמיתו של דבר, ההיסטוריה גדושה ביחסי קונפליקט עזים בין העם לממשלתו. בני אדם שואפים להיות חופשיים וזה טבעם למרוד כנגד כל צורה של סמכות שמנסה לשלוט ולסגל אותם.
כדי לקיים את ההרמוניה והלכידות של החברה, עלינו לנטוש את הרעיון של שעבוד אנשים. אף סמכות לא יכולה לקחת מהאנשים את האחריות שלהם להחליט עבור עצמם, ולקחת על עצמה את כל ההשלכות.

חברות בעלי חיים עובדות ללא ממשלות

חברות גדולות בממלכת החי עובדות באופן מושלם ללא ממשלות.

בחברת הנמלים יש מלכה אך אין לה כוח. היא קיבלה את השם הלא נכון. התפקיד היחיד שלה הוא להטיל ביצים במשך כל היום.
אין מאבקי כוח בחברת הנמלים מכיוון שאין עמדה של כוח. אין ממשלה, אין חוק, אין משטרה. כולם פועלים באופן חופשי.
זוהי דוגמה נפלאה של שיתוף פעולה. כשנמלה סוחבת משקל כבד לכיוון הקן, שתי אחרות באות לעזור. תוך שמירת החופש שלהן לנוע ולעשות כרצונן, הם תורמים בחופשיות לרווחת הכלל ומרוויחים מהקהילה ללא התפשרות על חירויות הפרט שלהם. זה בטבען של הנמלים לשתף פעולה ולדאוג אחד לשני. הנמלים פשוט עוקבות אחר נטיותיהן הטבעיות. הן לא צריכות ממשלה ואף לא חוקים שיסדירו את היחסים ביניהן. אין להם כלום מלבד החוק הטבעי, החוק שנקבע בידי הטבע המסדיר את חייהם של כל בעלי החיים.

בני האדם נועדו לחיות בחברה ולפיכך כולם נולדים עם הנטייה הטבעית לשיתוף פעולה, לדאוג אחד לשני, לאהוב ולהיות נאהבים.
כשצריך הם יתנדבו לעבוד יחד. הם לא יעבדו באורח כאוטי ולא מאורגן אלא תחת הנהגתם של אלה שיעלו מנסיבות המקרה.
המנהיגים יובילו ללא כל סמכות או כוח על העם. הם מוכרים מעצם הדרכתם בעלת הערך והמסוגלים לתת השראה לאחרים להשתתף מרצון.

כל אימת שיש ממשלה או סמכות ממונה, הם יצטרכו לאכוף את החלטותיהם על העם ולפיכך הם כל הזמן שואפים להפוך את האנשים לכבשים צייתניות.
ממשלה זקוקה למבנה כוחני, צבא, משטרה משום שהיא אינה יכולה לפעול ללא כפייה וזה יוצר עוד ועוד חוקים כדי להפעיל שליטה על האזרחים.

בחברה פרדיסטית יש מנהיגות אך ללא מבנה כוחני... מכיוון שאין דבר לאכוף. הכול נעשה על בסיס התנדבותי.
בכל מקום בו נמצאים סמכות וכוח, יש חיכוך והתנגדות. זה לוקח מהאנשים את אחריותם ומונע מהם לפעול דרך החוק הטבעי. כתוצאה מכך נוצר עוד כאוס תוך שיבוש הסדר הטבעי שאמור היה להתרחש.עולם ללא עבודה
עולם ללא כסף
עולם ללא ממשלה
קיימות עולמית
עולם ללא מחלות
גן עדן עולמי