Paradism

אודות

קיימות עולמית


המלחמה בזיהום היא עניין פעוט ערך בעיני המערכת הכלכלית הנוכחית שלנו, שבה מקסום הרווח נוכח בכל החלטה. היא הופכת לדאגה רק כשזה כבר מאוחר מדי.
בריאותם ורווחתם של בני האדם וכלל צורות החיים הינן בעדיפות הגבוהה ביותר אם לא היחידה של פרדיזם.
משאבים יושקעו בראש ובראשונה לתיקון כדה"א ולהפיכתו לבטוח ונקי עבור כול צורות החיים.
זה מרמז על פירוז מיידי, חד צדדי ומלא, יחד עם פירוק והחרמה, של כלל כלי הנשק שתוכננו להרוג או לפצוע בני אדם.

על מנת להגיע לקיימות, פרדיזם יקפיד תחילה על ניטור גידול האוכלוסייה ושמירתה ברמה שבה המשאבים והטכנולוגיה יוכלו להבטיח את רווחתם של כולם כולל הדורות הבאים.
כדי להימנע מתוצאה של חיים על הררי פסולת, הכול יצטרך להיות ממוחזר ולבסוף מתכלה. תעשיות ביו-טכנולוגיות חייבות להיות מפותחות, כדי לספק את כל המרכיבים המהונדסים-ביולוגית, או את החומרים הדרושים במפעלי התעשייה, כדי לייצר מוצרים שיתפרקו במהרה לאחר השימוש דרך תהליך מיחזור טבעי. הכול יכול להיות מיוצר באופן ביולוגי או לפחות להיות מוטמע ביולוגית.עולם ללא עבודה
עולם ללא כסף
עולם ללא ממשלה
קיימות עולמית
עולם ללא מחלות
גן עדן עולמי