Paradism

אודות

עולם ללא מחלות


מערכת הבריאות הנוכחית אשר מרוויחה כשאנשים חולים, יצרה את כל סוגי הניצול ולכדה חלק משמעותי של האוכלוסייה לתוך מצב של התמכרות ותלות.

הבריאות הנפשית והפיזית של האוכלוסייה הינה הדאגה העיקרית של פרדיזם.

כולם צריכים לקבל את הטיפול הרפואי הטוב ביותר הקיים ללא כל עלות. כל חיים הינם יקרים כאחרים.

כל אלה שירצו להתמסר למחקר מדעי יעשו זאת כתחביב ולא כעבודה.
הם יונעו על ידי תשוקתם או על ידי רצונם לתרום לאנושות ולשיפור החברה. המדענים אך גם האמנים וכל אלה שתורמים לשיפור הבריאות, הרווחה והאושר של האנשים יוכרו על הישגיהם ויצוינו לשבח כגיבורי העת הנוכחית.

מדענים מכל התחומים אך בעיקר ברפואה יקבלו את כל המשאבים וההכשרה שיבקשו. כל התרופות או הטיפולים החדישים יהיו זמינים לכולם בחינם.
מחקר תאי הגזע המגלם הבטחה של חידוש תאים ורקמות פגועים יזכה לעידוד רב.
כשמחקר זה יצליח, כל הפגמים או הפגיעות בין אם בעקבות מחלה, תורשה או תאונה, יתוקנו או ימנעו מלכתחילה.
הזדקנות תוכל להיעצר ואף להפוך את כיוון התהליך.
וכשנהיה בעלי היכולת להתגבר באופן מדעי על המוות, ייתכן בהחלט שפרדיזם יוביל אותנו אל יעדו הסופי: יצירת גן עדן אמיתי עלי אדמות.עולם ללא עבודה
עולם ללא כסף
עולם ללא ממשלה
קיימות עולמית
עולם ללא מחלות
גן עדן עולמי