Paradism

מהו פרדיזם?

פרדיזם היא מערכת פוליטית אשר דומה לקומוניזם אך נטולת "מעמד פועלים" (פרולטריון). במערכת פרדיסטית, רובוטים, ננורובוטים ומחשבים תופסים את מקומו של מעמד הפועלים או כוח העבודה.

הפרדיזם מבוסס על טכנולוגיות חדישות, כגון רובוטיקה, הנדסה גנטית וננוטכנולוגיה.

ניתן להלאים, לרשות המדינה, את כל התפוקה, המכשירים, השירותים והמשאבים, אשר מסוגלים להיות יעילים ללא מעורבותו של אף לא אדם אחד.

הלאמת כל התפוקה, השירותים והמכשירים, ותפעולם על ידי רובוטים, הופכים את הכסף לחסר תועלת מפני שמוצרים, שירותים ומכשירים אלו יכולים להיות כעת בחינם.

הקומוניזם נכשל מפני שעצם קיומו של מעמד פועלים יצר חוסר יעילות. בהיעדר המוטיבציה המונעת מרווח כספי, נותרה האוכלוסייה ללא כל תמריץ לעבוד קשה או למצוא פתרונות יצירתיים. ייצור ממוחשב מנטרל בעיה זו מפני שניתן לתכנת מחשבים ורובוטים ל-100 אחוז יעילות. יתרה מכך, הם מסוגלים ליצור ולהיות פעילים יותר מאשר בני אדם מפני שאינם צריכים מנוחה, שינה או פסק זמן לחגים.

הלאמה פרדיסטית כוללת את כל האדמות והבתים, למעט בתי משפחה.

במערכת פרדיסטית, פוליטיקאים נבחרים, עובדים אך ורק מפאת מסירותם לאנושות. אין להם כל רווח כספי או כוח.

הפרדיזם מוכרח קודם כל להתקבל באופן דמוקרטי על ידי אוכלוסייה אשר מבינה את היתרון של עולם נטול כסף, בו הכול זמין לכל אדם באופן חופשי. לדוגמה, מכוניות מיוצרות כבר בכל רחבי העולם על ידי רובוטים ומעט מאוד בני אדם מעורבים בכך, ואף מעטים אלו יוחלפו בקרוב לחלוטין על ידי רובוטים.

אותו הדבר נכון לגבי מזון. ירקות אשר מופקים בחוות יקצרו על ידי רובוטים, באמצעות טכנולוגיה אשר כבר קיימת. משאיות אוטומטיות יכולות אז לשלוח את התפוקה ישירות אל הצרכנים, אשר יבחרו את רצונם באופן מקוון.

שירותים יסופקו באותה דרך בדיוק. לדוגמה, רובוטים מנתחים כבר מבצעים משימות בדיוק רב יותר מיכולתם של מנתחים אנושיים.

כל דבר אשר יכול להתבצע על ידי אדם יכול להתבצע טוב יותר על ידי רובוטים.

לכן, במקום לעבוד אך ורק למען כסף, בני אדם יכולים להניח לכל עבודה להתבצע על ידי רובוטים, ולהקדיש את חייהם לעשיית הדברים האהובים עליהם - יצירה, חקר ולמידה, שקידה באומנויות, או תרגול מדיטציה והשגת התפתחות אישית. תחת תנאים אלה, יגיע סוף סוף העולם לרמה של גן עדן (״פרדייס״ באנגלית). זו הסיבה שמערכת זאת נקראת "פרדיזם".

מערכת פרדיסטית נמצאת כבר בשימוש על פלנטת האלוהים, והיא הצעד הבא היחידי האפשרי עבור האנושות. זהו תהליך המוביל לעולמיות (הלאמה בקנה מידה עולמי). הלאמה בתהליך פרדיסטי מובילה באופן טבעי לממשלה עולמית, אשר תחת חסותה, הלאמת כל המשאבים העולמיים, היא עניין של צדק פשוט עבור כלל האנושות.

אקווה כי אנשים רבים יחלו לייסד סביב הפלנטה מפלגות פוליטיות פרדיסטיות ויקדמו רעיון זה. הפרדיזם יגיע בקרוב בכל מקרה. אך ככל שיגיע מהר יותר, כן ייטב, משום שביכולתה של השיטה למנוע סבל אנושי נוסף, אשר יגרם במערכת הנוכחית כתוצאה מהתרסקויות כלכליות נוראיות והרסניות נוספות, אשר עדיין עומדות לפנינו, בזמן בו כל המערכות הכלכליות והכספיות הנמצאות ברגע זה בשימוש נכשלות בכל רחבי העולם.

ראל, מייסד התנועה הראלית הבינלאומית