פריט חדשות:Evacuated Tube Transport
(קטגוריה: טכנולוגיה)
פורסם על ידי Admin
שישי 20 אפריל 2012 - 23:38:59


Evacuated Tube Transport is an airless, frictionless, maglev-like form of transportation which is safer, cheaper and quieter than trains or airplanes. Six-person capsules travel in the tubes and can reach a maximum speed of 6,500 km/h, and provide 50 times more transportation per kwh. A tube can travel from New York to Beijing in two hours, and make a round-the-world trip in just six hours.
This is the pneumatic tube reinvented. It was used as early as 1836.
Rael


פריט חדשות זה הינו מאתParadism
( http://he.paradism.org/news.php?extend.5 )